Förlovningsringar

Att välja rätt förlovningsring

En förlovnings- eller vigselring är ett smycke du säkerligen kommer bära varje dag, resten av livet. Det är därför viktigt att du väljer en ring du både tycker är fin och känner dig bekväm att bära. I Sverige till skillnad från exempelvis USA är vigselringen vanligtvis den ”största” eller mest utsmyckade ringen. Detta är dock en trend som verkar vända i och med globaliseringen. Detta kan vi se när om vi tittar på Prinsessan Madeleine och Kronprinsessan Victorias ringar. De har båda en enstenring med en stor diamant när det kommer till förlovningsringen, medan vigselringen är av lite enklare sort.

Kostnad

Det första man bör fundera kring över valet av vigselring eller förlovningsring är vilken budget man har att lägga på sin ring, samt om någon av ringarna skall prioriteras när det gäller kostnaden. Det är även här viktigt att ni som par gemensamt beslutar vilken av ringarna som skall vara ”den stora”. En historisk utgångspunkt från USA är att en vigselring skall kosta motsvarande två-tre månadslöner. Dock är det viktigt att ni gör detta köp inom era egna budgetramar, så köp de ringar som passar bäst för er. En fin vigselring/förlovningsring behöver inte kosta flera månadslöner.

Enstensring/Solitärring

Solitärringen är en klassisk förlovningsring som finns i alla prisklasser. Den är klassisk, enkel och behöver inte vara ”flashig”. Beroende på diamanten ökar eller minskar priset. Ringen har vanligtvis 4-6 klor som håller i diamanten. Själva ringen går att få i mer eller mindre vilken ädelmetall som helst.

 

Alliansring

Alliansringen skapades från början för att symbolisera den ”eviga alliansen” i ett förhållande mellan två parter. Därmed var den ursprungligen en förlovningsring men den har på senare tid blivit allt mer populär som vigselring. Många väljer att använda denna ring som ett komplement till en solitärring då de blir väldigt fina som en kombination. Alliansringen har vanligtvis diamanter runt hela ringen, men den finns även som halvallians, kvarstallians och andra mindre använda varianter.

 

Halo-ring

Halo-ringen är en förhållandevis ny ringmodell som uppkom på 1920-talet. Ringens namn beror på kransen/halon som återfinns runt huvuddiamanten. Halo-ringen har ett antal mindre diamanter för att accentuera huvuddiamanten. Ju större huvuddiamanten är desto mer mindre diamanter behövs för att omsluta huvuddiamanten, detta innebär att kostnaden för ringen ökar exponentiellt.

Sidostensring

Om en stor diamant såsom i solitärringen inte räcker, är sidostensringen rätt val. Detta då den har en stor klo-hållen diamant lika solitärringen men är utsmyckad med flera mindre diamanter på bandet. Sidostensringen går väldigt bra att matcha med en alliansring. Det är vanligt att matcha sidodiamanterna med mittdiamanten men på senare tid återfinns ringar med exempelvis rund mittdiamant och prinsesslipade kvadratiska sidostenar.

Flerstensring

En flerstensring är helt enkelt en ring med flera större stenar. Denna förlovningsring är lätt att blanda ihop med en kvartsallians ring men skillnaden är att flerstensringen har max nio större stenar, medan alliansringen vanligtvis har flera mindre stenar. Flerstensringen finns både i varianter där sju eller nio stenar av samma storlek återfinns, men även i trestensvarianter där mittstenen är större än resterande.

Flerstensringen är perfekt i kombination med släta ringar exempelvis alliansringen. Man bör vara försiktig att kombinera denna förlovningsring med exempelvis en enstensring då höjden på flerstensringen kan göra det svår att få ringarna att sitta rätt.