Ringar

Ringar

En fingerring är ett smycke som bärs runt fingret. Ringen är ett av de smycket som innehar störst kulturell betydelse. Smycket förekommer då som exempelvis vigselring, förlovningsring, examensring eller signetring. Mindre ringar används även väldigt utbrett som modeaccesoarer. Historiskt sett har ringar inte bara burits som prydnad,  de har burits som exempelvis igenkännings-, värdighets- eller ämbetstecken, vänskapssymbol och i vissa fall haft en ”magisk” innebörd. Vår nutida tolkning av ringen som en förlovningsring härstammar från romartiden, där ringen användes som en trolovningssymbol.

Ringplacering

På vilken finger man placerar ringen beror lite på dess betydelse. Förlovningsringen och vigselringen placerar man i Sverige och store delar av västvärlden på vänstra handens ringfinger. Därav namnet ringfinger. Att placera ringarna på höger ringfinger har varit vanligt bland samkönade par. Nuförtiden bärs vanligtvis ringar på andra fingrar men då som modeaccessoar. Vid bruk av flera ringar händer det även att ringfingret används.

Material i ringar

Finare ringar är oftast gjorda av ädelmetaller såsom guld, platina eller silver. Billigare ringar återfinns i olika pläterringar med ädelmetaller. Dock är det inte helt ovanligt med ringar gjorda i enklare material som metall, plast, sten, trä, ben, eller glas. Likt på förlovningsringar eller vigselringar utsmyckas även andra ringar med ädelstenar. Dyrare ringar utsmyckas då med diamanter, rubinen, safirer eller smaragder. De ringar som används som modeaccesoarer har då vanligtvis syntetiska diamanter eller diamantliknande plast eller andra stenar. I vissa fall kan ringar även ha bilder eller tryck som utsmyckning.

Karat, vad är det?

Karat är en enhet som beskriver då det anges för ädelmetaller beskriver volymförhållanden (ädelmetallens renhet). 1 karat betyder alltså att 1/24 av metallens totala vikt är guld. ”Rent” guld är därför 24 karat, 24/24 delar av vikten är alltså guld. Lite kuriosa är att karat inte avrundas uppåt, utan exempelvis 18,99 karat skrivs som 18K.

När det gäller diamanter är carat ett viktmått, där 200 mg eller 0,2 gram motsvarar 1 carat. Detta kan vara rätt lätt att blanda ihop med renhets måttet för guld. Men som ni ser stavas måttet för guld med K (Karat) och måttet för diamanter C (carat).